Διεκδικήστε ένα Laptop HP Probook 470 4G G4 i7 και ένα Tablet MLS iQTab brace 8″ !

Όροι & Διαδικασία Συμμετοχής:

Η «StockComp Computers» είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του www.Computers.com.gr (εφεξής «www.Computers.com.gr»).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στους διαγωνισμούς, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο των κληρώσεων για δωροθεσίες από την εταιρεία.

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την επιφύλαξη της παρ 14.

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα και την Κύπρο μόνιμα και νόμιμα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας «StockComp Computers» καθώς και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού, και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Εάν νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγεί άλλος νικητής από τους επιλαχόντες, που ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την κλήρωση.

3. Ο διαγωνισμός, απευθύνεται αφενός στους επισκέπτες του www.Computers.com.gr άνω των 18 ετών, και όλων όσων θέλουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μέχρι τις 31/03/2019 και ώρα 23.59. Συμμετοχές έπειτα από το διάστημα αυτό θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

4. Έγκυροι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι μόνο όσοι:

α) έχουν κάνει LIKE (Μου Αρέσει) στη σελίδα του Computers.com.gr ( Computers.com.gr Facebook) στο facebook,

β) έχουν κάνει LIKE (Μου Αρέσει) στη σελίδα της «StockComp Computers» (StockComp Facebook) στο facebook,

γ) έχουν αφήσει i) ΣΧΟΛΙΟ (Comment) με το όνομά τους ή ένα άλλο σχόλιο στην παρακάτω εικόνα του διαγωνισμού στο facebook (Εικόνα Διαγωνισμού Facebook)

δ) έχουν κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Public Share) την εικόνα στο προφίλ τους στο facebook (Εικόνα Διαγωνισμού Facebook)

Συμμετοχές χωρίς τα 4 βήματα θα θεωρούνται αυτόματα άκυρες από το σύστημα. Οι ανωτέρω οδηγίες αναγράφονται και σε κάθε άρθρο του διαγωνισμού.

Για τους Αναλυτικούς ‘Ορους Συμμετοχής παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 01/04/2019 στα γραφεία της εταιρείας «GlobyCorp Ltd», Al. Sulldorfer Landstrasse 420D, Γερμανία, παρουσία του διευθυντή, στελεχών της εταιρείας και νομικού εκπροσώπου της θυγατρικής «StockComp Computers». Η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όποιον επιθυμεί να είναι παρών στην κλήρωση, με την προϋπόθεση να προηγηθεί επικοινωνία με την εταιρία για να δοθεί το όνομά του στην είσοδο της εταιρείας (τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας και όριο χωρητικότητας).

5. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο site www.Computers.com.gr στην ίδια θέση που δημοσιοποιείται ο διαγωνισμός και οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email ή μέσω μηνύματος.

6. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του Προγράμματος, ακόμα και σ’ αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των οριζομένων στον όρο 2 στα πλαίσια των παρόντων.

(γ) σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, που τάσσονται στους παρόντες όρους.

Σε περίπτωση, που κάποιος από τους νικητές ακυρωθεί για κάποιον από τους παραπάνω λόγους, αυτός θα αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα και εάν και πάλι αυτός ακυρωθεί για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στο 2ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα και ομοίως για τους επόμενους επιλαχόντες.

7. Τα δώρα αφορούν:

Ένα (1) Laptop HP Probook 470 4G G4 i7 (Οθόνη: 17.3″ Full HD, Ανάλυση: 1920×1080, CPU: Intel Core i7 7500U 2.7GHz, RAM: 8GB, GPU: Nvidia GeForce 930MX, Σκληρός Δίσκος: 256GB SSD, Λειτουργικό: Windows 10, Βάρος: 2.63kg , Κατασκευαστής: HP

και ένα (1) Tablet MLS iQ Tab brace 8″ (Οθόνη: 8″ 1280 x 800 pixels, CPU: 1000MHz Quad-Core, RAM: 1GB, Μνήμη Αποθήκευσης: 16GB, Δίκτυο: 4G – LTE, Λειτουργικό: Android, Βάρος: 330gr , Κατασκευαστής: MLS)

Παραδίδονται καινούργια (με βάση τη διαθεσιμότητα) και με την σχετική εγγύηση από τον κατασκευαστή. Δεν περιλαμβάνουν επιπλέον εξαρτήματα.

8. Τα Δώρα θα απονεμηθούν σε δυο (2) διαφορετικούς νικητές, είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα από την «StockComp Computers».

9 . Για την αποδοχή των δώρων απαιτείται η συναίνεση των νικητών σε ενδεχόμενο να δημοσιευθεί το όνομά τους καθώς και φωτογραφία τους στο www.Computers.com.gr, που θα ανακοινώνει το αποτέλεσμα της κλήρωσης αλλά και για λόγους διαφήμισης και προβολής του διαγωνισμού.

10. Η «StockComp Computers» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

11. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «StockComp Computers» παύει να υφίσταται. Η «StockComp Computers» δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων που δεν αναφέρεται ρητώς στα πλαίσια του παρόντος.

12. Η «StockComp Computers» διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στα sites της, σε οποιοδήποτε έντυπό της, στα socialmedia ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων. Ο νικητής υποχρεούται, κατά την παραλαβή των Δώρων, σε υπογραφή δήλωσης – συναίνεσης για παρουσία του σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός του και φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από τη «StockComp Computers», χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, παρέχει τη δυνατότητα στη «StockComp Computers» να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου. Οι Συμμετέχοντες με την εγγραφή τους στο διαγωνισμό, συγκατατίθενται στη χρήση των οποιοδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κλπ), που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του Δώρου από το νικητή.

13. Για σκοπούς άμεσα συναρτώμενους με την κλήρωση η «StockComp Computers» επεξεργάζεται στοιχεία των συμμετεχόντων σ’ αυτήν. Ειδικότερα, η «StockComp Computers» επεξεργάζεται τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και την ηλικία των συμμετεχόντων και τηρεί αρχείο με τα παραπάνω στοιχεία. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται έγκριση των συμμετεχόντων για την τήρηση των δηλουμένων από αυτούς προσωπικών δεδομένων και την επεξεργασία τους σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του από τη «StockComp Computers», βάσει του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων επικοινωνώντας με την «StockComp Computers» στο Τμήμα Marketing.

14. Η «StockComp Computers» έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει την κλήρωση για σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα της www.Computers.com.gr. Σε περίπτωση διακοπής της Κλήρωσης, η υποχρέωση της «StockComp Computers» περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής της Κλήρωσης, με σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα της www.Computers.com.gr ή με όποιον άλλον πρόσφορο τρόπο. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης η Κλήρωση θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της «StockComp Computers» θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

15. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την Τριμελή Επιτροπή Κρίσης της «StockComp Computers» που θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα άτομα: Εκπρόσωπο της Δ/νσης, των Νομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Μarketing.

Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που δεν επιλύεται με την Τριμελή Επιτροπή, ή που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

16. Οι παρόντες όροι, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, θα είναι αναρτημένοι στο www.Computers.com.gr.

17. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

Αμβούργο, 01.11.2018

Για την «StockComp Computers»